Consiliul Elevilor

Articol din categoria Consiliul Elevilor

 • Bădrăgan Mălina Maria, clasa a V a
 • Negara Andrei, clasa a VI a
 • Lazăr Ionuț, clasa a VII a
 • Costache Andreea, clasa a VII a
 • Postu Bianca Tabita, clasa a VIII a A
 • Filip Andreea Angelica, clasa a VIII a A
 • Dăniciuc Sergiu Gabriel, clasa a VIII a B
 • Chirica Laurențiu Gabriel, clasa a VIII a B

 

A.    Atribuţii .

Consiliul elevilor are ca obiective principale:

• Îmbunătăţirea activităţii generale din şcoală;

• Creşterea responsabilităţii elevilor faţă de bunurile din şcoală;

• Îmbunătăţirea relaţiilor profesor – elev;

• Sesizarea eventualalor disfuncţionalităţi din şcoală şi remedierea acestora;

• Acţiuni caritabile;

• Acţiuni de sprijinire a elevilor performanţi;

• Acţiuni de sprijinire a elevilor cu probleme;

• Activităţi de petrecere a timpului liber;

• Acţiuni de stimulare a potenţialului creativ al fiecărui elev;

 

 B.  Rolul Consiliului consultativ al elevilor:

•  Consiliul Elevilor are rol consultativ pe lângă Consiliul de Administraţie în problemele legate de procesul instructiv-educativ curricular şi rol de decizie în activităţile extracurriculare (fiecare activitate extracurriculară trebuie să fie coordonată de cel puţin un profesor);

• Activitătile iniţiate de Consiliul Elevilor nu trebuie să contravină regulamentului de ordine interioară, regulamentului şcolar şi legilor ţării;

• Fiecare activitate sau proiect trebuie să fie coordonat de cel puţin un profesor din şcoală.

C.    Din cine este format?

Din câte doi membri ai fiecărei clase aleşi democratic în perioada 15-30 septembrie, în fiecare an şcolar.

D. Cum funcţionează?

• Se constituie în întâlnire extraordinară în prima săptămână din luna octombrie în care se alege şi comitetul de conducere;

• Întâlnirile curente vor avea loc săptămânal miercurea, în pauza mare;

• Se poate convoca şi în şedinţă extraordinară;

• Activitatea Consiliului elevilor nu poate perturba activităţile la clasă;

• La întâlnirea de constituire a consiliului elevilor şi ori de câte ori este nevoie, participă un membru al Consiliului de administraţia al şcolii.

• Întâlnirile preşedintelui Consiliului elevilor cu Consiliul de Administraţie  vor fi bilunare sau ori de câte ori este nevoie.

 

COD DE CONDUITĂ

Pentru a ne simţi bine împreună este necesar să respectăm nişte reguli. În acest sens, de comun acord, noi am stabilit UN COD DE CONDUITĂ, valabil pentru orice elev al şcolii.

 • Deviza noastră este: „Ce ţie nu-ţi place, altuia nu face!”
 • Nu întârzia la ore!
 • Elevii de serviciu să îşi facă datoria cu responsabilitate!
 • Nu vorbi neîntrebat!
 • Respectă-ţi colegii şi profesorii!
 • Să ai o ţinută decentă la şcoală!
 • Dă dovadă de un comportament civilizat!
 • Nu ridiculiza colegii!
 • Dă dovadă de înţelegere, răbdare şi corectitudine!
 • Fii un bun ascultător dacă vrei să fii ascultat!
 • Nu mâncăm seminţe şi snacks-uri la şcoală!

Noi am propus acest Cod de conduită pe care ne angajăm să îl respectăm!