Consilii si comisii

Articol din categoria Consilii si comisii

Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui

Scoala Gimnazială ”Adrian Porumboiu”

Tel/ fax: 0235314656

e-mail: scoalamunteniidejos2011@yahoo.com

 

CONSILII SI COMISII

Consiliul de Administraţie

 • Preşedinte – prof. Ghenghea Cecilia – director
 • Membru  –  prof. Epure Marinica – consilier educativ
 • Membru – invat. Andries Gabriela Dana – reprezentant al profesorilor
 • Membru – Sîrbu Lidia – reprezentant al profesorilor
 • Membru – Cretu Dănut – reprezentant al Primarului
 • Membru – Costache Daniela – reprezentant al Consiliului Local
 • Membru – Chirica Elena reprezentant al părintilor
 • Membru – Polcovnicu Petronela reprezentant al părintilor

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii

 • Prof. Cretu Mariana – coordonator,
 • Prof. Baltă Sabina – membru,
 • Prof. Epure Marinica – membru,
 • Prof. Epure Teodor – membru,
 • Polcovnicu Petronela – reprezentant al părintilor,
 • Corina Ababei – reprezentant sindicat,

Comisii cu caracter permanent

 • consiliul pentru curriculum –  preşedinte  prof. Ghenghea Cecilia
 • comisia pentru activităţi educative şcolare şi extraşcolare – responsabil prof. Epure Marinica, prof. Andrieş Gabriela, prof. Brunchi Romică
 • comisia ariei curriculare consiliere, orientare şi activităţi extraşcolare (comisia metodică a diriginţilor) – responsabil prof. Epure Marinica
 • comisia ariei curriculare ”Om si societate” – responsabil prof. Peptu Anca Mihaela
 • comisia ariei curriculare ”Matematică si Stiinte” –  responsabil prof. Istrate Aurelia Lidia
 • comisia metodică a învătătorilor –  responsabil  învătător Andrieş Gabriela
 • comisia metodică a educatorilor –  responsabil prof. Sîrbu Lidia
 • comisia de protectie a mediului – responsabil: prof. Istrate Aurelia Lidia
 • comisia pentru verificarea documentelor şcolare, monitorizarea frecvenţei şi notării ritmice a elevilor –  responsabil prof. Baltă Sabina
 • responsabilul pentru perfecţionare metodico-ştiinţifică, cercetare şi dezvoltare profesională a cadrelor didactice, în persoana doamnei Potorac Crina
 • responsabilul  pentru comunicare şi promovare a imaginii şcolii şi implicarea instituţiei în proiecte şi programe educaţionale, în persoana doamnei prof. Cretu Mariana
 • comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar, preşedinte  prof. Ghenghea Cecilia
 • comisia  BDNE, responsabil prof. Ghenghea Cecilia
 • comisia de mobilitate de la nivelul unităţii de învăţământ, responsabil prof. Ghenghea Cecilia
 • comisia (comitetul) de securitate şi sănătate în muncă (CSSM) – responsabil prof. Baltă Sabina
 • comisia tehnică de prevenire şi stingere a incendiilor (CTPSI) – preşedinte – prof. Epure Teodor
 • comisia de salarizare şi acordare a burselor – responsabil prof. Ghenghea Cecilia

Comisii cu caracter temporar

 • Comisia de inventariere anuală a patrimoniului, responsabil prof. Ghenghea Cecilia
 • Comisia pentru examenele organizate de unitatea de învăţământ (examene de corigenţă, examene de încheiere a situaţiei şcolare, examene de diferenţă), responsabil prof. Ghenghea Cecilia

Comisii înfiinţate în baza unor legi, ordonanţe de urgenţă şi hotărâri de guvern

 • Comisia de aplicare a O.U.G 96/2002, privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevi responsabil prof. Ghenghea Cecilia
 • Comisia de acordare a unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare (Euro 200), presedinte prof. Ghenghea Cecilia