Consilii si comisii

Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui

Scoala Gimnazială ”Adrian Porumboiu”

Tel/ fax: 0235314656

e-mail: scoalamunteniidejos2011@yahoo.com

 

CONSILII SI COMISII

Consiliul de Administraţie

 • Preşedinte – prof. Ghenghea Cecilia – director
 • Membru  –  prof. Epure Marinica – consilier educativ
 • Membru – invat. Andries Gabriela Dana – reprezentant al profesorilor
 • Membru – Sîrbu Lidia – reprezentant al profesorilor
 • Membru – Cretu Dănut – reprezentant al Primarului
 • Membru – Costache Daniela – reprezentant al Consiliului Local
 • Membru – Chirica Elena reprezentant al părintilor
 • Membru – Polcovnicu Petronela reprezentant al părintilor

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii

 • Prof. Cretu Mariana – coordonator,
 • Prof. Baltă Sabina – membru,
 • Prof. Epure Marinica – membru,
 • Prof. Epure Teodor – membru,
 • Polcovnicu Petronela – reprezentant al părintilor,
 • Corina Ababei – reprezentant sindicat,

Comisii cu caracter permanent

 • consiliul pentru curriculum –  preşedinte  prof. Ghenghea Cecilia
 • comisia pentru activităţi educative şcolare şi extraşcolare – responsabil prof. Epure Marinica, prof. Andrieş Gabriela, prof. Brunchi Romică
 • comisia ariei curriculare consiliere, orientare şi activităţi extraşcolare (comisia metodică a diriginţilor) – responsabil prof. Epure Marinica
 • comisia ariei curriculare ”Om si societate” – responsabil prof. Peptu Anca Mihaela
 • comisia ariei curriculare ”Matematică si Stiinte” –  responsabil prof. Istrate Aurelia Lidia
 • comisia metodică a învătătorilor –  responsabil  învătător Andrieş Gabriela
 • comisia metodică a educatorilor –  responsabil prof. Sîrbu Lidia
 • comisia de protectie a mediului – responsabil: prof. Istrate Aurelia Lidia
 • comisia pentru verificarea documentelor şcolare, monitorizarea frecvenţei şi notării ritmice a elevilor –  responsabil prof. Baltă Sabina
 • responsabilul pentru perfecţionare metodico-ştiinţifică, cercetare şi dezvoltare profesională a cadrelor didactice, în persoana doamnei Potorac Crina
 • responsabilul  pentru comunicare şi promovare a imaginii şcolii şi implicarea instituţiei în proiecte şi programe educaţionale, în persoana doamnei prof. Cretu Mariana
 • comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar, preşedinte  prof. Ghenghea Cecilia
 • comisia  BDNE, responsabil prof. Ghenghea Cecilia
 • comisia de mobilitate de la nivelul unităţii de învăţământ, responsabil prof. Ghenghea Cecilia
 • comisia (comitetul) de securitate şi sănătate în muncă (CSSM) – responsabil prof. Baltă Sabina
 • comisia tehnică de prevenire şi stingere a incendiilor (CTPSI) – preşedinte – prof. Epure Teodor
 • comisia de salarizare şi acordare a burselor – responsabil prof. Ghenghea Cecilia

Comisii cu caracter temporar

 • Comisia de inventariere anuală a patrimoniului, responsabil prof. Ghenghea Cecilia
 • Comisia pentru examenele organizate de unitatea de învăţământ (examene de corigenţă, examene de încheiere a situaţiei şcolare, examene de diferenţă), responsabil prof. Ghenghea Cecilia

Comisii înfiinţate în baza unor legi, ordonanţe de urgenţă şi hotărâri de guvern

 • Comisia de aplicare a O.U.G 96/2002, privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevi responsabil prof. Ghenghea Cecilia
 • Comisia de acordare a unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare (Euro 200), presedinte prof. Ghenghea Cecilia

Consiliul Elevilor

 • Bădrăgan Mălina Maria, clasa a V a
 • Negara Andrei, clasa a VI a
 • Lazăr Ionuț, clasa a VII a
 • Costache Andreea, clasa a VII a
 • Postu Bianca Tabita, clasa a VIII a A
 • Filip Andreea Angelica, clasa a VIII a A
 • Dăniciuc Sergiu Gabriel, clasa a VIII a B
 • Chirica Laurențiu Gabriel, clasa a VIII a B

 

A.    Atribuţii .

Consiliul elevilor are ca obiective principale:

• Îmbunătăţirea activităţii generale din şcoală;

• Creşterea responsabilităţii elevilor faţă de bunurile din şcoală;

• Îmbunătăţirea relaţiilor profesor – elev;

• Sesizarea eventualalor disfuncţionalităţi din şcoală şi remedierea acestora;

• Acţiuni caritabile;

• Acţiuni de sprijinire a elevilor performanţi;

• Acţiuni de sprijinire a elevilor cu probleme;

• Activităţi de petrecere a timpului liber;

• Acţiuni de stimulare a potenţialului creativ al fiecărui elev;

 

 B.  Rolul Consiliului consultativ al elevilor:

•  Consiliul Elevilor are rol consultativ pe lângă Consiliul de Administraţie în problemele legate de procesul instructiv-educativ curricular şi rol de decizie în activităţile extracurriculare (fiecare activitate extracurriculară trebuie să fie coordonată de cel puţin un profesor);

• Activitătile iniţiate de Consiliul Elevilor nu trebuie să contravină regulamentului de ordine interioară, regulamentului şcolar şi legilor ţării;

• Fiecare activitate sau proiect trebuie să fie coordonat de cel puţin un profesor din şcoală.

C.    Din cine este format?

Din câte doi membri ai fiecărei clase aleşi democratic în perioada 15-30 septembrie, în fiecare an şcolar.

D. Cum funcţionează?

• Se constituie în întâlnire extraordinară în prima săptămână din luna octombrie în care se alege şi comitetul de conducere;

• Întâlnirile curente vor avea loc săptămânal miercurea, în pauza mare;

• Se poate convoca şi în şedinţă extraordinară;

• Activitatea Consiliului elevilor nu poate perturba activităţile la clasă;

• La întâlnirea de constituire a consiliului elevilor şi ori de câte ori este nevoie, participă un membru al Consiliului de administraţia al şcolii.

• Întâlnirile preşedintelui Consiliului elevilor cu Consiliul de Administraţie  vor fi bilunare sau ori de câte ori este nevoie.

 

COD DE CONDUITĂ

Pentru a ne simţi bine împreună este necesar să respectăm nişte reguli. În acest sens, de comun acord, noi am stabilit UN COD DE CONDUITĂ, valabil pentru orice elev al şcolii.

 • Deviza noastră este: „Ce ţie nu-ţi place, altuia nu face!”
 • Nu întârzia la ore!
 • Elevii de serviciu să îşi facă datoria cu responsabilitate!
 • Nu vorbi neîntrebat!
 • Respectă-ţi colegii şi profesorii!
 • Să ai o ţinută decentă la şcoală!
 • Dă dovadă de un comportament civilizat!
 • Nu ridiculiza colegii!
 • Dă dovadă de înţelegere, răbdare şi corectitudine!
 • Fii un bun ascultător dacă vrei să fii ascultat!
 • Nu mâncăm seminţe şi snacks-uri la şcoală!

Noi am propus acest Cod de conduită pe care ne angajăm să îl respectăm!

 

Consiliul parintilor

 

NR. CRT.

CLASA

NUMELE ȘI PRENUMELE

1

I

PĂTRAȘCU MARINELA

2

II

SĂLCIANU CĂTĂLIN

3

III

EȘANU BOGDAN

4

IV

NEGARĂ LĂCRĂMIOARA

5

V

POLCOVNICU PETRONELA

6

VI A

GROSU CRISTINA

7

VI B

DĂNICIUC MIHAELA

8

VII A

MOCANU ROZICA

9

VII B

JUVERDEANU MARICICA

10

VIII

EPURE MARINICA